Procedure for behandling af ansøgninger

Ansøgninger kategoriseres i 3 kategorier

  1. Ansøgninger modtaget med post, GLS eller andet håndbåret papir
  2. Ansøgninger modtaget ved personlig henvendelse
  3. Ansøgninger modtaget på mail

Kategori 1 & 2.

Alle ansøgninger modtaget i denne kategori, behandles af HR-ansvarlig der udelukkende videregiver oplysninger til relevant leder / kollega i forbindelse med ansættelsessamtaler o.l.
Ansøgningerne der ikke benyttes arkiveres / opbevares iht. Lovkrav i maksimalt 6 måneder hvorefter de slettes/makuleres.

Kategori 3.
Alle ansøgninger modtaget i denne kategori, udskrives af modtager af e-mail, modtager har pligt til umiddelbart efter udskrivning at slette den modtagne mail.
Udskrift afleveres til HR-ansvarlig der efterfølgende behandler materialet som beskrevet under kategori 1 & 2.

Ovenstående er gældende for alle ansøgninger, såvel uopfordrede ansøgninger som ansøgninger modtaget på opfordring fra person / personer, ansøgninger der er modtaget som svar på stillingsopslag på firmaets website, i tidsskrifter eller andre elektroniske eller skrevne medier.