Persondatapolitik

Orientering vedr. behandling af persondata

Som kunde hos os, betror du os dine oplysninger. Denne orientering indeholder information om, hvilke informationer, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvem vi deler dem med, så du kan træffe et informeret valg i forbindelse med anvendelse af vores services. 

Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, du vil tage dig tid til at læse dem.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website m.m. eller på anden måde er i kontakt med os indsamler, forbinder og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, benytter services eller foretager køb, leje, leasing eller afprøvning i vores forretning eller via websitet eller via vores forhandlere. Ved at bruge siden, har du accepteret brugen af cookies. Læs mere om vores cookie politik her. En række informationer vil også blive fremskaffet via samkøring med data fra vores samarbejdspartnere og offentlige registre. 

Dataansvarlig

Det er nedenfor angivne virksomhed (den dataansvarlige) der indsamler, behandler og passer på dine data.'

Internet tjeneste: 
https://www.westdiesel.dk
Publiceres af:
West Diesel Engineering as

Dansk indholdsansvarlig:
West Diesel Engineering as
CVR: 76393710
H.E. Bluhmesvej 6
6700 Esbjerg
Danmark
Telefon: +45 75 12 70 44
E-mail: [email protected] 

Hvorfor samtykke og hvad bruger vi det til

Et samtykke skal du acceptere, for at vi kan få lov til at behandle data omkring dig, eksempelvis din e-mail eller dit telefonnummer. Lovlig behandling af persondata kan også ske med udgangspunkt i opfyldelsen af en aftale, lovgivning eller ud fra en interesseafvejning. Det er derfor ikke al behandling af data, som kræver et udtrykkeligt samtykke.

Vi bruger dit samtykke til de formål, som er angivet i samtykkeerklæringen.

Vi vil anvende din oplyste e-mail og mobilnummer til at sende e-post samt foretage opringninger, når det er relevant.

Den dataansvarlige må også gerne kontakte dig på en af de allerede angivne kontakter, hvis der i fremtiden opstår nye kommunikationsmetoder, der vil kræve et nyt samtykke, eller hvis der er behov for at opdatere vilkårene for samtykke i øvrigt.

Vi lagrer dine data og samtykke, indtil du trækker det tilbage eller senest ved udløb af den periode, som lovgivningen kræver. Denne periode kan variere i forhold til, hvilke data der er tale om, og hvad vi bruger data til.

De informationer, du oplyser os, er vi forpligtiget til at opbevare sikkert, så de ikke kan kompromitteres eller behandles uretmæssigt af hverken interne eller eksterne parter. 

Samtykket kan du kun afgive på vores hjemmeside. Læs mere om, hvordan du tilbagekalder dit samtykke i afsnit 8. 

Konsekvens ved manglende samtykke

Mangler vi din tilladelse, kan vi f.eks. ikke kontakte dig omkring informationer, samt tilbud, nyheder og produktinformationer. 

Hvilke oplysninger modtager og indsamler vi

For at levere tjenester som tilbudsforespørgsler, tilmelding til nyhedsbrev, og konkurrencer, indsamler vi en række data.
Vi indsamler som udgangspunkt ikke din fødselsdato, derfor bekræfter du med dit samtykke, at du er en myndig person, over 16 år og har retten til at disponere over dine egne handlinger. På vores hjemmeside opsamler vi følgende oplysninger ved tilmelding til nyhedsbrev:

  • Navn
  • E-mail og telefonnummer
  • I forbindelse med dit samtykke indsamler vi
  • Dato for afgivet samtykke
  • Vi logger derudover hvornår samtykke sidst er anvendt

Cookies
Se særskilt cookie politik

Hvem deler vi oplysninger med 

Årsagen til vi deler informationer med tredjepartnere er flere. Først og fremmest betyder det for dig en bedre service.
Har vi modtaget dine personoplysninger, er vi ansvarlig for, at dine oplysninger bliver opbevaret forsvarligt.

Den dataansvarlige overfører ikke data til tredjelande uden for EU.

Hos den dataansvarlige har vi en række IT-systemer, vi benytter til behandling af brugerdata. Disse systemer er altid opdateret og bedst muligt skærmet mod hacking og indtrængning udefra. Vi har også politikker, som reducerer den interne adgang til det mindst mulige, inden for de tekniske muligheder af disse systemer.

Som dataansvarlig kan vi anvende forskellige data behandlere til at behandle de data, vi indsamler, eller til at udføre forskellige funktioner. Det er imidlertid os der har ansvaret for at de data, vi har indsamlet om dig, bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Vi anvender også datamodtagere til at udføre andre specifikke opgaver, der ikke vedrører vores behandling af dine persondata. Disse datamodtagere er selvstændige dataansvarlige, og vil kun modtage det minimum af data, som er nødvendige for at udføres deres opgave. Eksempler på datamodtagere er postvæsenet eller fragtmanden, der skal kende dit navn og adresse for at kunne levere brevet/pakken, et andet eksempel er banken, der skal kende navn, adresse, kontonummer for at overføre penge og overholde gældende lovgivning og krav til dem.

Hvor længe gemmer vi dine data

Nyhedsbreve - 3 måneder efter udløb af samtykke, 1 måned ved tilbagetrækning af samtykke.

Hvordan kan du tilbagekalde dit samtykke fra den dataansvarlige

Ønsker du af den ene eller anden årsag at tilbagekalde et samtykke du har givet, respekterer vi dette fuldt ud. Samtykket kan selvfølgelig tilbagekaldes uden omkostning. Du vil altid kunne framelde dig fremtidig modtagelse af markedsføringsmateriale fremsendt via e-post ved brug af et link i den fremsendte e-post. 

Vi er lovmæssigt forpligtiget til kunne slette/anonymisere alle informationer du har givet til os, eller som vi har indsamlet om dig, som har været baseret på samtykket.

For at tilbagekalde dit samtykke skal du blot sende en mail til [email protected] . Der vil derefter starte en intern proces til sikring af sletning af data omfattet af samtykket.

Tilbagekalder du samtykket hos os, vil vi sikre, at de koncernforbundne selskaber, som vi har overdraget data til, også vil slette data, med mindre de om dataansvarlig har selvstændig hjemmel til behandlingen af data.

Der hvor dine persondata er omfattet af krav fra lovgivning eller er nødvendige for at færdiggøre en allerede indgået kontrakt med os eller en tredjepart (om f.eks. udførelse af service), vil data blive gemt, indtil vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dem ifølge den relevante lovgivning. 

Øvrige rettigheder

Du har retten til at få udleveret alle informationer den dataansvarlige har opbevaret omkring dig (Indsigtsret). Du har retten til at få dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt format, således at du kan sende dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (Dataportabilitet). Du har retten til at begrænse automatisk profilering samt retten til indsigelse, som disse er beskrevet i persondataforordningen. Du har retten til at klage til Datatilsynet i tilfælde af behandling af dine oplysninger i strid med nærværende samtykke eller lovgivningen i øvrigt:

Datatilsynet
Borgergade 28
51300 København K
Telefon: 33193200
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: http://www.Datatilsynet.dk/forside
Du kan læse mere om klagevejledning på datatilsynets hjemmeside.