Nyt nødstrømsanlæg til Brørup Sundhedscenter

Nødgeneratoranlæg er blevet installeret ved Brørup Sundhedscenter.

Det tidligere anlæg skulle udskiftes til et anlæg, som var mere tidssvarende.
Derudover har selve centeret gennemgået en større ændring i den brug og herved var der ikke bruge for 350 kVA anlæg mere.

Ydermere var det vigtigt for Brørup Sundhedscenter, at deres nyindkøbte nødstrømsanlæg var yderst driftsikker skulle anlægget kunne synkronisere med centerets hovedtavle / el-nettet.

West Diesel har leveret og installeret en 170 kVA nødstrømsanlæg.  Anlægget er bygget på en 165 kW FPT(Iveco)-motor samt Stamford generator. Derudover er anlægget bygget op elektrisk med den nye Com-Ap kontroller IntelliGen 200, som kan synkronisere med nettet simpelt og enkelt. Herved kan personalet hos Brørup Sundhedscenter teste hele anlægget med last ved at gradvis overtage forbruget på hovedtavlen og lade generatoranlægget være den primære forsyning. På denne måde opnår centeret at kunne teste uden at skulle lave ’’black-out’’.Udover generatoranlægs leverance har West Diesel stået for 35 dB rustfri lyddæmper, isolering af rør i generatorrum, samt tilpasning og fremstilling af udblæsnings køleluft fra anlægget.
El-delen i hovedtavlen er udført i samarbejde med centerets elektriker.