↵ Tilbage til oversigt

IMO 3 motor

IMO 3 er nu et krav for mange skibsejere der påbegynder ombygning i 2021 og frem. West Diesel står klar med rådgivning til at finde netop din motor der passer perfekt til dit skib. West Diesel har et bredt udvalg af IMO 3 motorer fra anerkendte mærker. Alle mærker er certificeret og godkendt til de nye IMO 3 regler

Kontakt os

Køb din næste IMO 3 motor hos West Diesel. Vi har stort udvalg med mange motorer på lager.

IMO 3 emissionsregler

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) er FN's agentur, der er ansvarlig for regulering af søfart. I de senere år har IMO implementeret en række regler, der har til formål at reducere emissioner fra skibe. IMO 3 refererer til et sæt regler designet til at begrænse mængden af emissioner, som skibe kan frigive til atmosfæren.

IMO 3 emissionsregler gælder for skibe, der sejler i internationalt farvand, og de er designet til at reducere mængden af skadelige forurenende stoffer, der frigives til luften. Reglerne dækker en række forurenende stoffer, herunder svovloxider (SOx), nitrogenoxider (NOx) og partikler.

Emission reducering med IMO 3

Ud over IMO 2020-forordningen har IMO også implementeret et sæt regler kendt som Tier III-standarderne. Disse standarder sætter grænser for mængden af nitrogenoxider (NOx), der kan udledes af skibe. Tier III-standarder gælder for skibe, der sejler i visse udpegede emissionskontrolområder (ECA), som omfatter Nordsøen, Østersøen og Nordamerikas kyster. Ud over IMO 2020-forordningen har IMO også implementeret et sæt regler kendt som Tier III-standarderne. Disse standarder sætter grænser for mængden af nitrogenoxider (NOx), der kan udledes af skibe. Tier III-standarder gælder for skibe, der sejler i visse udpegede emissionskontrolområder (ECA), som omfatter Nordsøen, Østersøen og Nordamerikas kyster.

Læs mere her: https://www.soefartsstyrelsen.dk/miljoe-and-klima/kvaelstofoxid-nox

Hvilke skibe er undtaget IMO 3?

Der er flere krav, som en skibsmotor skal opfylde for at overholde IMO Tier III emissionsstandarder og undgå behovet for at implementere emissionsreduktionsteknologier såsom selektiv katalytisk reduktion (SCR) eller recirkulation af udstødningsgas (EGR). Disse krav omfatter:

  • Motorstørrelse: Motorer med en maksimal effekt på mindre end 130 kW er undtaget fra Tier III-krav.
  • Motorteknologi: Motorer, der opfylder visse teknologiske standarder, såsom avancerede forbrændings- eller brændstofindsprøjtningssystemer, kan være undtaget fra Tier III-kravene.
  • Brændstoftype: Nogle alternative brændstoffer, såsom flydende naturgas (LNG) eller biobrændstoffer, har lavere emissioner af nitrogenoxider (NOx) og kan bruges til at opfylde Tier III-kravene uden behov for yderligere emissionskontrolteknologier.
  • Driftsområde: Skibe, der sejler uden for udpegede emissionskontrolområder (ECA), er ikke underlagt Tier III-krav.

IMO 3 godkendt med West Diesel

Det er vigtigt at bemærke, at ovenstående krav kan ændres, da IMO fortsætter med at evaluere og opdatere sine emissionsbestemmelser baseret på den seneste videnskabelige forskning og industripraksis. Redere og operatører bør holde sig orienteret om eventuelle ændringer i emissionsbestemmelserne, der kan påvirke deres drift, og træffe passende foranstaltninger for at sikre overholdelse.

Med de nye IMO-III krav er det nødvendigt med et SCR-system. West Diesel sælger bade motorer med SCR og SCR-systemet separat. West Diesel levere IMO 3 godkendte motorer indenfor 3 anerkendte mærker. De 3 anerkendte mærker er MAN, Mitsubishi og John Deere producere alle godkendte og certificeret motorer der overholder de nye IMO 3 krav. Kontakt os og find ud af hvilken motor der passer specifikt til dit fartøj.

IMO 3 – MAN Marine motor

MAN har været nogen af de første til at rykke med på IMO 3 bølgen indenfor marine motorer. De har også haft erfaring med SCR-system på deres lastbiler og kan dermed trække kæmpestor erfaring med derfra. Med en IMO 3 motor fra MAN har du alt du vil kræve fra en marine motor i 2021. MAN’s modulære efterbehandlingssystem til udstødningsgas er en moderne SCR, der fungerer uden udstødningsgasrecirkulation. MAN SCR's centrum er en katalysator, der reducerer kvælstofoxiderne i emissionerne og gør det muligt at reducere det specifikke brændstofforbrug med op til 8% pr. Motor, mens motoreren stadig opretholder den samme ydeevne. Katalysatorerne opfylder både emissionsstandarderne IMO Tier III og US EPA Tier IIII. se MAN's udvalg af marine motorer her.

IMO 3 - John Deere

IMO 3 kommer heller ikke som en overraskelse for John Deere og de er dermed godt forberedt til de ændringer vi ser nu i 2021. "John Deere Tier 3 marine motorer tilbyder kunderne problemfri udskiftningsmuligheder," sagde Carl Micu, manager for nordamerikansk motorsalg for JDPS. ”Vores større Tier 2 marine motorer blev udviklet med Tier 3 emissionsregler i tankerne, så vi kunne skifte til Tier 3 uden væsentlige hardwareændringer. Disse motorer vil give kunderne en lignende pakke og ydeevne, samtidig med at de overholder de strengere regler. ” Se John Deer's udvalg her.

IMO 3 - Mitsubishi

Alle motorer fra Mitsubishi som man tidligere kunne få som IMO 2 godkendt er også tilgængelige som IMO 3 godkendte motorer hos West Diesel. Mitsubishi behøves ikke megen introduktion i den maritime verden da de er nok det mest anerkendte og pålidelige brand indenfor Marine. Dette er også en af grundene til at West Diesel vælger at benytte Mitsubishi, da kun det bedste er godt nok. Mitsubishi motorer kan levere en lang række af forskellige effekter og omdrejninger. Mitsubishi har alle godkendelser og certificeringer på plads, som er lovpligtige indenfor de nye IMO 3 krav. se Mitsubishi motor udvalg her: 

Hvad er et SCR-System?

SCR, eller Selective Catalytic Reduction (selektiv katalytisk reduktion), er en udlednings-kontrolteknologi, der først blev anvendt på kulfyrede kraftværker for at rense udstødnings-gasserne for nitrogenoxider (NOx). I 2006 krydsede teknologien med held over i det europæiske diesellastbilsmarked, hvor det gjorde det muligt for lastbiler at overholde Euro IV og V grænserne.

Et SCR system anvender AdBlue og en vanadium- eller metalbasis katalysator, monteret i køretøjets lydpotte for at reducere NOx til vanddamp og atmosfærisk nitrogen. Denne reaktion finder sted neden for motoren i udstødningssystemet og er kendt som "efterbehandling". SCR-systemet tackler problemet uden for motoren og har potentiale til at nå op på >80% NOx reduktionsstørrelse, hvilket giver motoren mulighed for at blive tunet til maksimal effektivitet. læs mere her.

Hvilken IMO 3 motor skal du vælge?

Er du i tvivl om hvilken IMO 3 motor der vil passe bedst til dit skib? West Diesel står klar med rådgivning og vejledning om hvilken motor der vil være bedst i din situation. Der er mange faktorer der spiller ind når der skal installeres en ny motor i dit maskinrum. Vi finder løsningen sammen med dig og kommer med forslag der passer til dine ønsker og behov. Vi hos West diesel har mere end 25 års erfaring og har dermed også højt kvalificeret og professionelle medarbejdere der kan hjælpe dig fra beslutningsprocessen til installation og testkørsel.

Kontakt

Rasmus Sørensen

Salgschef

[email protected]
+45 76 11 41 62